Năm sản xuất:  2012
Số giờ hoạt động:  7000

Máy xúc đào Kobelco SK200-8.

Máy nhập trưc tiếp từ Nhật Bản. Cam kết máy nguyên bản, chính hãng.

Bảo hành 3 tháng hoặc 500 giờ hoạt động theo tiêu chuẩn hãng.

Liên hệ: 0339.846.648

Máy xúc đào Kobelco SK200-8.

Máy nhập trưc tiếp từ Nhật Bản. Cam kết máy nguyên bản, chính hãng.

Bảo hành 3 tháng hoặc 500 giờ hoạt động theo tiêu chuẩn hãng.

Liên hệ: 0339.846.648