Tải trọng:  25,4 Tấn
Lực đào:  244 kN
Công suất động cơ:  137 kW
Dung tích gầu:  1,2 m3

  Đơn vị: mm
Tay cần Ngắn
2,5 m
Tiêu chuẩn
2,98 m
A Chiều dài tổng thể 10.270 10.210
B Chiều cao tổng thể (đỉnh cần) 3.340 3.180
C Chiều rộng tổng thể 3.190
D Chiều cao tổng thể (đỉnh cabin) 3.040
E Khoảng sáng đối trọng 1.090
F Khoảng sáng gầm 460
G Bán kính đuôi xe 3.100
G’ Khoảng cách từ tâm quay toa tới đối trọng 3.070
H Khoảng cách giữa tâm bánh sao và bánh dẫn hướng 3.850
I Chiều dài bánh xích 4.640
J Chiều rộng cơ sở 2.590
K Chiều rộng bánh xích 600
L Chiều rộng khoang máy 2.980